Instructies mailinglijsten entransition.be

De lijsten:

  • letter: voor algemene informatie (aankondigingen, korte berichten, artikels, …)
  • disc: voor discussies en uitwisseling tussen al wie in transitie is geïnteresseerd
  • gemeentelijke lijsten (volgens postcode)
  • impulse voor de meest actieve transitioneurs uit de hele Brusselse regio (discussies over organisatie en uitwisseling)
  • tech: over communicatietechniek
  • lijsten per thema (voor de toekomst - op aanvraag)

Al deze lijsten zijn open toegankelijk, maar de berichten zijn alleen te bekijken door de leden.

Je kan je abonnement(en) nagaan of aanpassen op http://lists.entransition.be. Maak op die site een account en log in.

Handleiding

stuur een mail naar sympa[at]lists.entransition.be ( vervang [at] door @ ) met in de onderwerpregel de tekst:

Om je in te schrijven:

SUBscribe lijstnaam voornaam naam

Om je uit te schrijven:

UNSubscribe lijstnaam

Om de digest mode aan te zetten (meerdere berichten in een mail per dag):

SET lijstnaam DIGEST

of

SET lijstnaam MAIL

om de normale mode terug te activeren.

Noot: als je op een mail in mode Digest reageert, pas dan het antwoord aan, zodat duidelijk is op welk bericht je reageert.

De lijst 'letter'

Dit is de lijst voor wie op de hoogte wil blijven over acties in heel Brussel, maar niet teveel mails wil ontvangen en enkel de essentie. Deze lijst is een must elke Brusselaar met interesse in transitie.

Abonneer je door een mail te sturen naar sympa[at]lists.entransition.be ( vervang [at] door @ ) met in de onderwerpregel:

Om je in te schrijven:

SUBscribe letter voornaam naam

Om je uit te schrijven:

UNSubscribe letter

Om de digest mode aan te zetten (meerdere berichten in een mail per dag):

SET letter DIGEST

of

SET letter MAIL

om de normale mode terug te activeren.

Noot: als je op een mail in mode Digest reageert, pas dan het antwoord aan, zodat duidelijk is op welk bericht je reageert.

De gemeentelijke lijsten

Het systeem gebruikt postcodes om de gemeentelijke lijst te identificeren.

Je kan je dus inschrijven:

  • door een mail te sturen aan sympa[at]lists.entransition.be ( vervang [at] door @ ) met in de onderwerpregel:

subscribe postcode voornaam naam

“postcode” vervangen door het overeenkomende nummer (1000, 1040, 1210, etc) en “voornaam” en “naam” door die van jou.

bv. mailto: sympa[at]lists.entransition.be met als onderwerp: “subscribe 1110 mieke desmet”

De andere lijsten

Het systeem is hetzelfde :

Wie graag met andere Brusselaars discussieert over transitie, kan zich inschrijven op de lijst “disc”.

  • mailto: sympa[at]lists.entransition.be met als onderwerp bv.: “subscribe disc kim desmet”

Wie trekker is in zijn of haar gemeente of wie actief is op gewestelijk niveau, kan zich inschrijven op de lijst “impulse”. De lijst wordt gebruikt door de Brusselse impulsgroep.

  • mailto: sympa[at]lists.entransition.be met als onderwerp bv.: “subscribe impulse jo vanachteren”

Wie interesse heeft in het technisch beheer en de ontwikkeling van communicatiemiddelen (zoals deze lijsten) kan zich inschrijven op de “tech” lijst.

  • mailto: sympa[at]lists.entransition.be met als onderwerp bv.: “subscribe tech billy janssens”

entransition[at]lists.cassiopea.org

Ben je nog geabonneerd op de lijst entransition[at]lists.cassiopea.org ? We gaan die lijst afschaffen, maar zolang ze nog bestaat zijn dit de instructies:

stuur een mail naar sympa[at]lists.cassiopea.org ( vervang [at] door @ ) met in de onderwerpregel en in de tekst:

Om je in te schrijven:

SUBscribe entransition jouwnaam

Om je uit te schrijven:

UNSubscribe entransition

Nog vragen?

Voor alle andere vragen, richt je tot de discussielijst die momenteel in gebruik is: disc[at]lists.entransition.be via http://lists.entransition.be

mailing_list/instructies.txt · Dernière modification: 2010/04/25 14:21 par tineke
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0